logo

STUDIUM WYKONALNOŚCI

OCHRONA POWIETRZA I ENERGETYKA
(Działanie 4.3 RPO WM)
· Renata Blukacz, Justna Grzywacz s.c. „Medical Office – Warszawa -  termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (studium wykonalności)
·
E-USŁUGI PUBLICZNE
(Działanie IV.2 RPO WŁ)
· Urząd Miasta i Gminy Błaszki (studium wykonalności)
· NZOZ Pabianickie Centrum Medyczne Pabianice(studium wykonalności)
INFRASTRUKTURA KULTURY
(Działanie V.4 RPO WŁ)
· Urząd Miasta i Gminy Błaszki (studium wykonalności)
ZAGROŻENIA ŚRODOWISKA
(Działanie II.5 RPO WŁ)
· Urząd Miasta i Gminy Błaszki (studium wykonalności)
PROJEKTY KLUCZOWE  (RPO WŁ 2014-2020)
„Rozbudowa i modernizacja ZDUŃSKOWOLSKIEGO SZPITALA POWIATOWEGO sp. z o.o.”DZIAŁANIE IV.2.2

DZIAŁANIE IV.2.2 RPO WŁ 2014-2020 - TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW
Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Maz: (studium wykonalności)

 

DZIAŁANIE VII.4.1 RPO WŁ 2014-2020 - Infrastruktura dla usług społecznych - KSZTAŁCENIE OGÓLNE I USTAWICZNE
Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Maz (studium wykonalności)

« powrót