logo

ROZLICZANIE DOTACJI

ROZLICZANIE PROJEKTÓW SZKOLENIOWYCH (POKL)
Działanie 8.1.1 PO KL – Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

· COLOP Polska Sp. z o.o Bytom (woj. śląskie) - specjalista ds. sprawozdawczości
· Przyjazna Firma Błonie (woj. mazowieckie) – kierownik projektu
· Etykiety.pl Etigraf Tomaszów Mazowiecki Sp. z o.o. (woj. łódzkie) - specjalista ds. sprawozdawczości
· Protekt Grzegorz Łaszkiewicz - Łódź (woj. łódzkie)- specjalista ds. sprawozdawczości

WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH UCZNIÓW
(Działanie 9.1.2 PO KL)
Stowarzyszenie Edukacyjne Integracja Oddział Tomaszów Maz. (Pierwsza Chrześcijańska Szkoła Podstawowa Tomaszek)
Tomaszów Maz. (woj. łódzkie)

ROZLICZANIE PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH
· Etykiety.pl Etigraf Tomaszów Mazowiecki Sp. z o.o. – Tomaszów Maz.
· Przychodnia Lekarska ELMED -  Tomaszów Maz.
· DAGK Danuta Kubicz Grzegorz Kubicz sp.j. -  Olszowiec
· Fast M.J. Orszańscy s.j. -  Łódź
· Z.P.U.H. "R&K" s.c. -  Łódź

« powrót