logo

PHARE 2002 i krajowe

PROGRAMY KRAJOWE i PRZEDAKCESYJNE PHARE 2002

Wzrost konkurencyjności firmy JOKA poprzez wdrożenie i uzyskanie certyfikatu ISO 9001:2000 - dotacja udzielona zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z 21.05.2001r. w sprawie warunków i trybu udzielania dotacji przez PARP, w ramach realizacji zadań wynikających z zapisu dokumentu pt. 'Kierunki działań Rządu wobec MSP do 2002
Dotacja na zwrot kosztów organizacji nowych stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych i wynagrodzeń wypłaconych osobom niepełnosprawnym wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne od tego wynagrodzenia ze środków PFRON 2002
Wyposażenie w niezbędne środki trwałe nowoczesnego marketu budowlanego PHARE 2002 FDI - JOKA sp.j.
Opracowanie innowacyjnej strategii rozwoju przedsiębiorstwa - rachunek kosztów działań ABC - PHARE 2002 PRP

JOKA SP. Z O.O. Tomaszów Maz. www.joka.pl

« powrót