logo

2014-2020

PERSPEKTYWA 2014-2020

KLIENCI:

PROJEKTY KLUCZOWE RPO WŁ 2014-2020
„ROZBUDOWA I MODERNIZACJA ZDUŃSKOWOLSKIEGO SZPITALA POWIATOWEGO SP. Z O.O." (studium wykonalności)PROJEKTY KLUCZOWE w ramach RPO WŁ 2014-2020

DZIAŁANIE IV.2.2 RPO WŁ 2014-2020 - TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW
Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Maz: (studium wykonalności)

DZIAŁANIE I.2.1 RPO WŁ 2014-2020 - INFRASTRUKTURA B+R PRZEDSIĘBIORSTW
„Rozwój działu B+R firmy VIMAX Małgorzata Rogiewicz"

DZIAŁANIE VII.4.1 RPO WŁ 2014-2020 - Infrastruktura dla usług społecznych - KSZTAŁCENIE OGÓLNE I USTAWICZNE
Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Maz (studium wykonalności)

DZIAŁANIE XI.3 RPO WŁ 2014-2020 - KSZTAŁCENIE ZAWODOWE
Powiat Tomaszowski/Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 8 w Tomaszowie Maz.

DZIAŁANIE XI.1.2 RPO WŁ 2014-2020 - KSZTAŁCENIE OGÓLNE
Powiat Tomaszowski/Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 8 w Tomaszowie Maz.

 

 

« powrót