logo

ZAKRES USŁUG

Dysponując specjalistyczną wiedzą i bogatym doświadczeniem pragnę zaoferować Państwu usługi doradcze w następującym zakresie:

DOTACJE Z UNII EUROPEJSKIEJ

 • dobór programów do potrzeb Klienta
 • przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej (wniosek+załączniki)
 • sporządzanie studium wykonalności
 • sporządzanie biznes planów
 • pomoc przy realizacji umowy o dofinansowanie
 • rozliczanie dotacji

DORADZTWO W ZAKRESIE ZARZADZANIA FIRMĄ

 • controlling finansowy i strategiczny
 • restrukturyzacja firm
 • naprawa działów handlowych
 • wdrażanie systemów budżetowania i optymalizacji kosztów
 • tworzenie systemów rachunkowości zarządczej
 • optymalizacja wykorzystania zasobów firmy
 • ocena przedsięwzięć inwestycyjnych i sporządzanie biznes planów
 • outsourcing funkcji analityka i dyrektora finansowego

CONTROLLING PERSONALNY i PROWADZENIE PROCESÓW REKRUTACYJNYCH

 • ocena skuteczności zarządzania zasobami ludzkimi
 • wdrażanie metod zwiększania wydajności pracowników
 • tworzenie regulaminów wynagrodzeń
 • tworzenie zakresów obowiązków
 • przeprowadzanie rekrutacji na stanowiska specjalistyczne i menedżerskie

DORADZTWO FINANSOWO - PRAWNE

 • dobór form ubezpieczenia prowadzonej działalności
 • doradztwo w zakresie pozostałych źródeł finansowania (kredyty, leasing, factoring, gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe)
 • tworzenie, przekształcanie oraz rejestracja spółek
 • prowadzenie dokumentacji spółki zgodnie z wymogami KSH
 • doradztwo w zakresie gospodarki nieruchomościami w tym: zarządzania i obrotu nieruchomościami, prawa lokatorskiego i regulacji stosunków własnościowych)
 • windykacja należności w tym należności trudnych (postępowanie pozasądowe, sądowe, egzekucyjne, umowy cesji wierzytelności)

SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ (SZJ)

 • wdrażanie SZJ zgodnie z ISO 9001
 • utrzymywanie SZJ - outsourcing funkcji pełnomocnika ds. SZJ

SZKOLENIA Z OBSZARU ZARZĄDZANIA FIRMĄ

 • zarządzanie personelem, zarządzania finansami firmy i budżetowanie, planowania strategicznego
 • wdrażania systemów zarządzania jakością zgodnie z ISO 9001:2008
 • pozyskiwania dotacji UE

 

« powrót