logo

DORADZTWO W ZARZĄDZANIU

RESTRUKTURYZACJA FIRM

NAPRAWA DZIAŁÓW HANDLOWYCH

zrealizowane projekty doradcze:


SILVERADO
(producent bombek i ozdób choinkowych)

www.silverado.com.pl
05-410 Józefów (woj. mazowieckie)
ul. H. Sienkiewicza 15

Szeroki zakres usług doradczych w obszarze zarządzania firmą

 

METKOL PRUSZYŃSKI Sp. z o.o.

(spółka należąca do grupy kapitałowej BLACHY PRUSZYŃSKI )

www.metkol.pl

05-816 Michałowice, ul. Jerozolimskie 268

Szeroki zakres usług doradczych w obszarze zarządzania firmą

 

BROPLAST Cukry Sp. z o.o.
ul. Warszawska 394, Kiełpin 05-092 Łomianki

www.broplast.com.pl

Przeprowadzenia ANALIZY i przebudowa SCHEMATU ORGANIZACYJNEGO firmy w oparciu o analizę zadań i zakresy obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień
• Przeprowadzenia ANALIZY KLUCZOWYCH STANOWISK W FIRMIE pod względem wpływu na czynniki kształtujące wynik firmy
• OPRACOWANIA SYSTEMU ANALIZ W FIRMIE:
• BILANSU I RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT
• SPRZEDAŻY
• KOSZTÓW W PODZIALE NA DZIAŁY
• OPRACOWANIA SYSTEMU BUDŻETOWANIA W FIRMIE:
• BILANSU I RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT
• SPRZEDAŻY
• KOSZTÓW W PODZIALE NA DZIAŁY
• Przeprowadzenia ANALIZY SPRZEDAŻY PRODUKTÓW, KTÓRE WYKAZUJĄ UJEMNY WYNIK
• Stworzenie i wdrożenie ANALIZ SPRZEDAŻOWYCH DAJĄCYCH RZECZYWISTY WYNIK NA SPRZEDAŻY DANEGO PRODUKTU/KLIENTA
• OPRACOWANIA MOTYWACYJNEGO SYSTEM WYNAGRODZEŃ W DZIALE HANDLOWYM i KSIĘGOWYM

ETYKIETY.PL ETIGRAF - TOMASZÓW MAZOWIECKI SP. Z O.O.
ul. Spalska 104
www.etykiety.pl

Analiza stanu firmy
• Analiza bilansu i rachunku zysków i strat
• Stworzenie i wdrożenie systemu budżetowania i systemu analiz finansowych
• Opracowanie zmian organizacyjnych:
• stworzenie schematu organizacyjnego i ścieżki awansu,
• Stworzenie systemu akceptacji faktur i wydatków,
• Opracowanie zakresów obowiązków oraz odpowiedzialności i uprawnień,
• Opracowanie nowego motywacyjnego systemu wynagradzania
• Opracowanie regulaminów wynagrodzeń i premiowania
• Biznes plan nowej inwestycji

 

NIL Sp. z o.o.
95-045 Anastazew 1 D

• Opracowanie biznes planu przedsięwzięcia inwestycyjnego „uruchomianie restauracji SPHINX i WOOK w Port Łódź"
• Opracowanie biznes planu przedsięwzięcia inwestycyjnego „uruchomianie restauracji SPHINX Piotrkowska"

 

GMINNA SPÓŁDZIELNIA „S.CH." W OZORKOWIE
ul. Prosta 1, 95-035 Ozorków
www.gs-ozorkow.pl

Rachunek kosztów Piekarni Tradycyjnej GS Ozorków:
• przeprowadzenie analizy rentowności poszczególnych wyrobów piekarni i ciastkarni
• określenie kosztu jednostkowe poszczególnych wyrobów piekarni i ciastkarni
• stworzenie arkusza kalkulacyjnego na bazie MS Excel dla celów przedmiotowej analizy

 

JOKA SP. Z O.O.
Tomaszów Maz. ul. Warszawska 128/130
www.joka.pl

• sporządzenie szeregu analiz opłacalności i biznes planów nowych inwestycji
• stworzenie i wdrożenie systemu analiz finansowych z wykorzystaniem
MS Excel i zapytań SQL do bazy (analiz miesięcznych, kwartalnych i rocznych)
• stworzenie i wdrożenie systemu budżetowania z wykorzystaniem
MS Excel
• stworzenie i wdrożenie systemu analiz wskaźnikowych bilansu i rachunku zysków i strat z wykorzystaniem MS Excel
• wdrożenie oprogramowanie klasy ERP opartego o bazę Oracle
• stworzenie i wdrożenie systemu gromadzenia kosztów i przychodów zgodnie z metodologią rachunku kosztów działań (ABC) w oparciu o hurtownię danych PROPHIX
• stworzenie i wdrożenie systemu rozliczania kosztów zgodnie z rachunkiem kosztów działań (ABC) w oparciu o hurtownię danych PROPHIX
• wdrożenie systemu budżetowania kosztów zgodnie z rachunkiem kosztów działań (ABC) w oparciu o hurtownię danych PROPHIX
• wdrażanie zmian w systemie księgowym i dostosowywanie go dla potrzeb analiz finansowych (w tym dostosowywanie planu kont do poszczególnych systemów analitycznych)

 

« powrót