logo

SZJ ISO

Poniżej przedstawiam szczegółowy zakres oferowanych usług w obszarze systemów zarządzania jakością zgodnie z normą ISO 9001:2008.

 • projektowanie i wdrażanie systemów zarządzania zgodnych z normą ISO 9001:2008
 • audyty wewnętrzne, audyty drugiej strony u obecnych lub potencjalnych dostawców pod kątem wymagań stawianych przez zleceniodawcę
 • doskonalenie istniejących systemów zarządzania jakością
 • outsourcing funkcji pełnomocnika ds. systemu zarządzania jakością

Zapewniam kompleksową obsługę Państwa Firmy od rozpoczęcia prac aż do audytu certyfikującego, a także w pierwszych miesiącach po certyfikacji. Terminy i czas wdrożenia systemu są indywidualnie dostosowane do potrzeb i oczekiwań Klienta. Na życzenie Klienta istnieje możliwość wdrożenia systemu w trybie przyspieszonym.

ETAPY WDRAŻANIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ZGODNEGO Z WYMAGANIAMI NORMY ISO 9001:2008

ETAP 1

 • naliza funkcjonowania firmy pod kątem wymagań normy ISO 9001:2008
 • opracowanie schematu organizacyjnego z uwzględnieniem wymagań normy
 • opracowanie polityki i celów jakości
 • ustalenie procesów oraz określenie mapy procesów

ETAP 2

 • szkolenia kadry kierowniczej, personelu, audytorów wewnętrznych, pełnomocnika ds. systemu zarządzania jakością
 • tworzenie dokumentacji systemu - księga jakości, dokumenty systemowe, procedury i instrukcje operacyjne
 • weryfikacja dokumentów, zatwierdzenie i wdrożenie
 • sporządzenie wymaganych zapisów jakości.

ETAP 3

 • przygotowanie do auditów wewnętrznych, pomoc w ich przeprowadzeniu
 • przeprowadzenie działań doskonalących (korygujących i zapobiegawczych) przygotowanie do przeglądu zarządzania i pomoc w przeprowadzeniu

« powrót