logo

DORADZTWO DLA FIRM

Większość systemów finansowo – księgowych dostarcza dla zarządzających tylko analizy i raporty dotyczące przeszłości. Na podstawie takich danych można jedynie ocenić wyniki przedsiębiorstwa oraz ich dynamikę. Dane te mówią niewiele o efektywności zarządzania firmą. Żeby móc ocenić sprawność działania kadry menadżerskiej należy przyrównać plan finansowy który został im wyznaczony z osiągniętymi wynikami. Zidentyfikowane odchylenia powinny być traktowane jako system alarmowy. Na podstawie wykrytych odchyleń należy poczynić akcje korygujące, aby osiągnąć ustalone cele przedsiębiorstwa.

System controllingu finansowego:

 • udziela informacji jakie koszty i przychody generuje każdy dział,
 • analizuje zyskowność poszczególnych rodzajów działalności,
 • pokazuje rentowność poszczególnych klientów,
 • prezentuje koszty i zyski w rozbiciu na projekty,
 • dostarcza informacji, o koszcie uczestnictwa w przetargach oraz koszcie projektów w różnym statusie realizacji,
 • umożliwia kontrolę kosztów od ogólnych (kategorii) do poziomu pojedynczej operacji,
 • porównuje efekty pracy przedstawicieli handlowych,
 • ułatwia rozliczanie z osiąganych wyników Project Managerów,
 • umożliwia wprowadzenie skutecznego systemu motywowania kierownictwa.

Wdrożenie controllingu finansowego polega na odwzorowaniu na podstawie struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa i struktury procesowej przedsiębiorstwa: centrów odpowiedzialności, centrów kosztów, centrów zysków, operacji/projektów. Dla tak zdefiniowanych mierników trzeba opracować procedury budżetowania oraz rozliczania.

ZAKRES USŁUG DOT. CONTROLLINGU FINANSOWEGO:

BUDŻETOWANIE

 • Tworzenie budżetów przychodów i kosztów
 • Budżetowanie RZiS, środków pieniężnych oraz bilansu
 • Budżetowanie w warunkach ryzyka
 • Budżetowanie w przekroju działań (Activity Based Budgeting)
 • Kontrola i rozliczanie budżetów

RACHUNEK KOSZTÓW

 • Próg rentowności i płynności, strefa bezpieczeństwa
 • Analiza kosztów jednostkowych wyrobów
 • Rachunek kosztów działań (Activity Based Costing) - wdrożenie i kosztorysowanie procesów oraz produktów
 • Zarządzanie kosztami działań (Activity Based Management) - obszary zastosowania i proces wdrożeniowy

PLANOWANIE FINANSOWE W PRZEDSIĘBIORSTWIE

 • Planowanie kapitału pracującego, płynności finansowej oraz rentowności
 • Sprawozdanie z wykonania wartości planowanych
 • Kalkulacja kosztu kapitału w przedsiębiorstwie
 • Monitorowanie wskaźników ekonomicznych

ZAKRES USŁUG DOT. CONTROLLINGU STRATEGICZNEGO:

CONTROLLING INWESTYCYJNY - RACHUNEK EFEKTYWNOŚCI

 • Przygotowanie i ocena projektów inwestycyjnych
 • Statyczne i dynamiczne rachunki inwestycyjne
 • Analiza inwestycji przy niepewnych założeniach
 • Kontrola budżetu inwestycji

CONTROLLING Z WYKORZYSTANIEM NARZĘDZI INFORMATYCZNYCH

Usługi w zakresie controllingu w zależności od potrzeb i możliwości firmy wdrażam z wykorzystaniem różnych narzędzi informatycznych:

 • MS Excel
 • Business Inteligence
 • Zintegrowane systemy IT

 

« powrót